ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด


บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด

บริษัทได้จัดอบรม PDPA

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรที่มีคุณภาพ เรามีการจัดอบรมทุกครั้ง เพื่อแรงงานที่มีคุณภาพได้รับมาตราฐานการทำงานในภาคอุตสาหกรรม