บริการของเรา

บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด


บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด

Featured News and Updates

บริษัท OUT SOURCE แรงงาน/บริษัทจัดหาพนักงาน OUT SOURCE

การบริการจัดหาแรงงานเพื่อเข้าคลังสินค้า

เหมาะกับโรงงานที่มีสินค้าในการจัดเก็บจำนวนมาก จึงจำเป็นที่จะต้งใช้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการใช้แรงงานและบริหารการจัดการ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ เราจึงรับจัดหาแรงงานสำหรับงานในโกดัง คลังสินค้า สถานที่จัดเก็บสินค้า                                                                                                                                     

รับจัดหาพนักงานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบสินค้าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย มีจำนวนมากที่ยังต้องใช้แรงงานที่ต้องใช้คนในการขับเคลื่อนในการประกอบสินค้าตามความต้องการของคำสั่งซื้อ เราจึงมีความชำนานในการจัดหาคนจำนวนมากเพื่อตอบโจทย์ความต้องการนั้น ในด้านการรับจัดหาแรงงานทั่วไป หรือ รับจัดหาแรงงานที่มีฝีมือ

รับจัดหาแรงงานจัดเรียงสินค้าเข้าตู้คอนเทรนเนอร์

รับจ้างขนสินค้าออกจากตู้คอนเทรนเนอร์ ไปยังโกดัง หรือคลังสินค้า ลูกค้าจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไปในการต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก แค่คุณใช้บริการกับ บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด เรื่องยุ่งยากก็กลายเป็นความสะดวกสบายทันที                                                                                                                                                                      

รับจัดหาแรงงานฝ่ายผลิตในโรงงาน

หลาย ๆ โรงงานย่อมประสบปัญหาแรงงานคนที่ต้องเข้า ๆ ออกๆ ไม่เว้นแต่ละวัน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องหาแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานที่โรงงานต้องการ เราที่ผู้ให้บริการด้านการจัดหาแรงงานฝ่ายผลิต แบบมีอาชีพ เรารับจัดหาตั้งแต่ 30-1000 คน เรามีรองรับทั้งแรงงานที่มีฝีมือมากประสบการณ์ และแรงงานทั่วไป เราบริการจัดส่งแรงงานทั่วประเทศ

รับจัดหาแรงงานผลิตซอฟแวร์ และสินค้าด้านไอที

งานประกอบที่ต้องใช้ความละเอียด และใช้ฝีมือค่อนข้างมาก บริษัทพร้อมให้บริการด้านการจัดหา แรงงานด้านประกอบสินค้าด้านซอฟแวร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านไอที ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ความละเอียดในการประกอบ                                                                                                                                                                                                                                    

รับจ้างจัดหาแรงงานโรงงานผลิตประตูและหน้าต่าง

รับเหมาประกอบบานหน้าต่างและประตูสำเร็จรูป รับจัดหาแรงงานประกอบประตูหน้าต่าง โรงงานผลิตประตูหน้าต่างต้องการแรงงาน จำนวนมากเพื่อช่วยให้ส่งมอบสินค้าได้ทันต่อการสั่งงานขอลูกค้า เราจึงให้บริการทั้ง2 รูปแบบทั้งในด้านการจัดหาแรงงานฝ่ายผลิต และบริการรับเหมาประกอบประตูหน้าต่างอย่างมืออาชีพ                                                                                                

เรามีความพร้อมในการให้บริการ
แบบมืออาชีพ

บริการจัดหาแรงงานไทย รับเหมาแรงงานไทย รับเหมาแรงงานไทย

เราพร้อมให้บริการจัดหาแรงงาน ในภาคอุตสาหกรรม

โดยเรารับ จัดหาแรงงานฝ่ายผลิต

รับจัดหาแรงงานประกอบชิ้นงาน อะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้า

รับจัดหาแรงงานในคลังสินค้า โกดัง

บทสัมภาษณ์จากผู้ใช้บริการจริง

Wichai PCT

Founder

........"บริษัทให้ความใส่ใจ และให้บริการตอบโจทย์
ความต้องการเป็นอย่างมากเลยครับ"