ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด


บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด

Featured News and Updates

บริษัท OUT SOURCE แรงงาน/บริษัทจัดหาพนักงาน OUT SOURCE

บริการด้านจัดหาแรงงาน Outsource หรือ Outsourcing Service

โดยการสรรหาพนักงาน และบุคลากรให้กับบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม เราจัดหาแรงงานให้แบบมืออาชีพ เราคือบริษัทSubcontract

อ่านเพิ่มเติม
บริษัท รับเหมาแรงงานไทย คืออะไร? เรามาหาคำตอบกันครับ

บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด รับจัดหาแรงงานไทย ด้วยการ บริการจัดส่งแรงงาน ที่มีคุณภาพ ป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมจำนวนมาก เราโดดเด่นในเรื่องความเป็นมืออาชีพ ด้านการจัดหาแรงงานไทย โดยการรับเหมาแรงงานไทยเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 500 โรงงาน

อ่านเพิ่มเติม
บริษัท รับเหมาแรงงานไทย คืออะไร? เรามาหาคำตอบกันครับ

บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด รับจัดหาแรงงานไทย ด้วยการ บริการจัดส่งแรงงาน ที่มีคุณภาพ ป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมจำนวนมาก เราโดดเด่นในเรื่องความเป็นมืออาชีพ ด้านการจัดหาแรงงานไทย โดยการรับเหมาแรงงานไทยเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 500 โรงงาน

อ่านเพิ่มเติม
บริษัทรับจัดหาพนักงานOUTSOURCE คืออะไร ?

บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด บริการรับจัดหาพนักงานประจำ จัดหาพนักงานด้วยมืออาชีพ บริษัทจ้างงานOUTSOURCE คือการบริการด้านงานบุคคล ซึ่งประจำอยู่ในประเทศไทยเราสามารถ จัดหาพนักงานOUTSOURCE ไม่ว่าจะเป็นจัดหาพนักงานจัดเรียงสินค้า จัดหาพนักงานคลังสินค้า

อ่านเพิ่มเติม
ประโยชน์และข้อดีของการจ้างพนักงานOUTSOURCE

การจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยทำงาน เพื่อช่วยลดภาระด้านการทำงานเฉพาะบางอย่าง อย่างเช่น การจัดหาพนักงานOUTSOURCE มาช่วยในด้านการจัดหาบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะทำให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วขึ้น จะจัดหาคนได้อย่างรวดเร็วลดความยุ่งยากในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

อ่านเพิ่มเติม


รับจัดหาแรงงานจัดเรียงสินค้าเข้าตู้คอนเทรนเนอร์การบริการจัดหาแรงงานเพื่อเข้าคลังสินค้า

เหมาะกับโรงงานที่มีสินค้าในการจัดเก็บจำนวนมาก จึงจำเป็นที่จะต้งใช้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการใช้แรงงานและบริหารการจัดการ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ เราจึงรับจัดหาแรงงานสำหรับงานในโกดัง คลังสินค้า สถานที่จัดเก็บสินค้า                                                                                                                                     

รับจัดหาพนักงานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบสินค้าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย มีจำนวนมากที่ยังต้องใช้แรงงานที่ต้องใช้คนในการขับเคลื่อนในการประกอบสินค้าตามความต้องการของคำสั่งซื้อ เราจึงมีความชำนานในการจัดหาคนจำนวนมากเพื่อตอบโจทย์ความต้องการนั้น ในด้านการรับจัดหาแรงงานทั่วไป หรือ รับจัดหาแรงงานที่มีฝีมือ

รับจ้างจัดหาแรงงานโรงงานผลิตประตูและหน้าต่าง

รับเหมาประกอบบานหน้าต่างและประตูสำเร็จรูป รับจัดหาแรงงานประกอบประตูหน้าต่าง โรงงานผลิตประตูหน้าต่างต้องการแรงงาน จำนวนมากเพื่อช่วยให้ส่งมอบสินค้าได้ทันต่อการสั่งงานขอลูกค้า เราจึงให้บริการทั้ง2 รูปแบบทั้งในด้านการจัดหาแรงงานฝ่ายผลิต และบริการรับเหมาประกอบประตูหน้าต่างอย่างมืออาชีพ                                                                                                


รับจัดหาแรงงานฝ่ายผลิตในโรงงาน

หลาย ๆ โรงงานย่อมประสบปัญหาแรงงานคนที่ต้องเข้า ๆ ออกๆ ไม่เว้นแต่ละวัน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องหาแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานที่โรงงานต้องการ เราที่ผู้ให้บริการด้านการจัดหาแรงงานฝ่ายผลิต แบบมีอาชีพ เรารับจัดหาตั้งแต่ 30-1000 คน เรามีรองรับทั้งแรงงานที่มีฝีมือมากประสบการณ์ และแรงงานทั่วไป เราบริการจัดส่งแรงงานทั่วประเทศ

รับจัดหาแรงงานผลิตซอฟแวร์ และสินค้าด้านไอที

งานประกอบที่ต้องใช้ความละเอียด และใช้ฝีมือค่อนข้างมาก บริษัทพร้อมให้บริการด้านการจัดหา แรงงานด้านประกอบสินค้าด้านซอฟแวร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านไอที ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ความละเอียดในการประกอบ