เกี่ยวกับเรา

บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด

ผู้ให้บริการด้านการจัดหาแรงงานฝ่ายผลิต รับเหมาแรงงานไทย บริษัทจัดหาแรงงานครบวงจร ด้วยเราประกอบธุรกิจมามากกว่า10 ปี มีลูกค้ากว่า 500 ราย ปัจจุบันเราให้บริการด้านการจัดหาแรงงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย อย่างถูกฎหมาย


เราให้บริการดังนี้ 


1. บริการจัดหาแรงงานไทย แรงงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

2. รับจัดหาแรงงานในโรงงานประกอบชิ้นงาน 

3. รับจัดหาแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

4. รับจัดหาพนักงาน out soure

5. รับประกอบชิ้นงานทุกชนิด

6. บริษัทรับบรรจุสินค้า 

7. บริษัทรับจัดส่งสินค้า

8. รับสรรหาพนักงานเข้าโรงงานอุตสาหกรรม

9. รับจัดเรียงสินค้าในคลังสินค้า

10. รับเรียงสินค้าในตู้คอนเทรนเนอร์

11. รับจัดงานแรงงานตามสัญญาจ้าง

12. รับจัดหาแรงงานเร่งด่วน


tags : บริษัทจัดหาแรงงาน รับจัดหาแรงงานฝ่ายผลิต บริษัทพีซีทีบิสซิเนต บริษัทรับจัดหาแรงงาน บริการจัดหาแรงงาน รับเหมาแรงงานไทย รับจัดหาพนักงานOutsoure บริษัทรับประกอบชิ้นงาน บริษัทรับบรรจุสินค้า บริษัทรับจัดส่งสินค้า หาแรงงานเข้าโรงงาน